üstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Planlama, Eğitim ve Kültür Komisyonu koordinasyonunda düzenlenen Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayı’na iştirak ettik.

illî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleşen "Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayı"nda mesleki eğitimin istihdamla bağının güçlendirilmesi için tüm dünyada ciddi proje ve çalışmaların yapıldığı kaydedildi. 21. yüzyılda iş dünyasının beklediği becerilere sahip insan kaynağının yetiştirebilmesi için başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmesi gerekliliği vurgulandı.

Özel sektörün tüm eğitim süreçlerine dâhil edilmesi gerekliliğini dile getiren Özer, "Müfredatı birlikte güncelleyelim, öğrencilerin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlayalım, mesleki eğitimin kalitesinde kritik olan işbaşı ve öğretmenlerin alan ve atölye öğretmenlerinin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlayalım. Baktık ki aslında özel sektörün yıllardan beri beklemiş olduğu iş birliği zemini bu. Hızlı bir şekilde meslek liselerinde eğitim verdiğimiz tüm alanlarda sektörün en güçlü temsilcileriyle güçlü iş birlikleri kurduk." diye konuştu.

Özer; MÜSİAD Başkanı, yöneticileri ve sürece katkı veren herkese teşekkür ederek "İnşallah, artık iş adamlarımızla el ele verip mesleki eğitimle ilgili yepyeni başarı hikâyelerini ortaya çıkaracağız. Mesleki eğitimin ülkenin geleceği açısından çok kritik bir eğitim türü olduğunu tüm ebeveynlere, ailelere göstermiş olacağız." dedi.

Çalıştay’ın mesleki eğitim ve iş dünyası arasında köprü vazifesi göreceği, Türk iş dünyası olarak aranan nitelikli eleman yetiştirilmesi konusundaki çok büyük bir açığı kapatacağı inancındayız.

HTS Tekerlek Sistemleri Üretim Firması olarak gençlerimizin mesleğe kazandırılması ve sürdürülebilir olması alanında yapılan her türlü çalışmanın destekleyicisiyiz.